Terugblik vergadering van 22 november

Dit item is verlopen op 13-12-2007.
Elias van Belzen.jpg

Naast veel inhoudelijke vergaderpunten zoals De Roerdomp, Vrouwenakker-West bestemmingsplan en Wet Voorkeursrecht Gemeenten, trouwlocaties, enz. is er afscheid genomen van het raadslid Arie Muilwijk en is Elias van Belzen als nieuw raadslid benoemd.

 

Benoeming Elias van Belzen

Elias van Belzen is benoemd als nieuw raadslid namens de SGP/CU. Hij volgt daarmee Arie Muilwijk op. Hij was het afgelopen jaar reeds actief als fractieassistent voor deze partij.

Afscheid Arie Muilwijk

Arie Muilwijk is van 1994 tot eind 2006 raadslid geweest voor de SGP/Christenunie van de (oude) gemeente Nieuwkoop. Het afgelopen jaar was hij als raadslid verbonden aan de nieuwe gemeente. Op 22 november heeft hij die functie neergelegd.

De heer Muilwijk is voor zijn raadswerkzaamheden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Benoeming rekenkamerdirecteur

De heer Roel Freeke is benoemd als directeur van de Rekenkamer van Nieuwkoop. De Rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld over wat er terecht komt van beleidsvoornemens van de gemeente Nieuwkoop of over de mogelijkheid om hetzelfde werk voor minder geld te doen. Het laatste onderzoek, dat ook tijdens de vergadering is behandeld, ging over subsidieverwerving door de gemeente. Heeft u suggesties voor de onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamer dan kunt u dat doorgeven via de griffie (griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521308).

 

Top