Terugblik raadsvergadering 26 april 2018

Dit item is verlopen op 25-05-2018.

Op de agenda stonden het aanbieden van het coalitieakkoord, de benoeming van wethouders en de toelating van nieuwe raadsleden.

Coalitieakkoord

Een coalitie is een samenwerking tussen meerdere politieke partijen die samen afspraken maken over wat zij in de komende vier jaar in de gemeente willen bereiken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd coalitieakkoord.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben drie partijen SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop aangegeven een nieuwe coalitie te willen vormen. SBN, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop hebben in Nieuwkoop 15 van de 21 raadszetels.

Deze partijen hebben een coalitieakkoord geschreven met de titel ‘Verbinden, Vertrouwen en Vooruitgaan’ en op 26 april aan de raad aangeboden.

Terugkoppeling coalitiegesprekken en coalitieakkoord

De formateur en fractievoorzitters van Natuurlijk Nieuwkoop het CDA en Samen Beter lichtten toe hoe het coalitieakkoord tot stand is gekomen. De andere fracties VVD, D66 en SGP-ChristenUnie kwamen met een reactie. De raad heeft kennis genomen van de terugkoppeling en van het coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen en Vooruitgaan’.

Voordracht wethouders

Remco Hendriks (fractievoorzitter SBN) draagt Guus Elkhuizen voor als wethouder. Kees Egberts (fractievoorzitter CDA) draagt Antoinette Ingwersen voor als wethouder. Pien Schrama (fractievoorzitter Natuurlijk Nieuwkoop) draagt Bernadette Wolters voor als wethouder. Alle drie zijn na stemming verkozen, benoemd en legden de eed of belofte af.

Afscheid wethouders

Wethouders Annette Pietersen (D66) en Paul Platen (VVD) zijn na de verkiezingen raadslid geworden en demissionair wethouder. Ze komen niet terug als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders maar houden hun zetel in de raad.

Toelating nieuwe raadsleden

Guus Elkhuizen en Antoinette Ingwersen kunnen omdat ze tot wethouder benoemd zijn geen raadslid meer zijn. Om de gemeenteraad weer voltallig te maken zijn er twee nieuwe raadsleden toegelaten. Dit zijn Mariëlle de Romijn (voor SBN) en Aad Otto (voor CDA).

Top