Terugblik raad 20 december 2007

Dit item is verlopen op 14-01-2008.

 

Het raadsvoorstel over de inzameling oud papier en karton (agendapunt 13) is niet behandeld. De raad vindt het stuk nog niet rijp voor besluitvorming.

 

Bij de behandeling van het agendapunt 10 over diverse belastingverordeningen en -tarieven heeft de raad een amendement aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat de precariobelasting slechts wordt verhoogd met een inflatiecorrectie en niet met een extra  5% zoals het college van B&W dat voorstelde.

Top