Terugblik op de raadsbijeenkomsten van 8 februari 2007

Dit item is verlopen op 13-03-2007.

Er was veel publiek aanwezig bij de eerste oriënterende bijeenkomsten van de raad. Bij het onderwerp Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt was dat niet zo verwonderlijk. Veel belanghebbenden zaten op de tribune en er waren enkele insprekers. Maar ook de zaal die zich boog over de algemene subsidieverordening (ASV) was goed gevuld.

Wet voorkeursrecht gemeenten Noordse Buurt

Aangezien de procedure voor de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aan strikte voorwaarden is gebonden, had de raad een hele avond gereserveerd om zich te oriënteren en om een besluit te nemen.

De raad heeft zich in eerste instantie in het onderwerp verdiept door het college en vervolgens grondeigenaren, al dan niet verenigd in een stichting, aan het woord te laten. Na verloop van tijd gaf de raad aan over voldoende informatie te beschikken om even later een besluit te kunnen nemen.

 

In de besluitvormende raadsvergadering stemden alle aanwezige raadsleden in met de bekrachtiging van de Wvg op de Noordse Buurt.

 

Subsidiebeleid

Raadsleden en fractieassistenten hebben zich in een vroeg stadium goed kunnen oriënteren op gebied van het subsidiebeleid. Een spreker van de Lokale Rekenkamer spoorde aan om na te denken over de vragen hoeveel vrijheid de raad geeft aan het college in bijvoorbeeld de contourennota, in de beleidsregels en de nu voorliggende subsidieverordening en hoe de raad de doeltreffendheid van de verstrekte subsidies kan controleren. 

 

Het college liet weten dat met de huidige planning het nieuwe subsidiebeleid (verwoord in een zogenaamde contourennota) op zijn vroegst voor het jaar 2009 kan ingaan. De aanvragen moeten daarvoor al medio 2008 bij de gemeente ingeleverd worden. Duidelijk werd dat de nu aan de verenigingen gepresenteerde subsidieverordening nodig is om het proces van aanvragen indienen en verwerken te stroomlijnen. De verordening verandert voorlopig niets aan toekenning of hoogte van de subsidies.

 

De aanwezige raadsleden en fractieassistenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een goede inventarisatie van de 'geldstroom' subsidies, maar ook van de verborgen subsidies. De avond werd afgesloten met de conclusie dat er nog meer bijeenkomsten over dit onderwerp nodig zijn om tot een goed subsidiebeleid te kunnen komen.

 

Top