Terugblik 2 februari 2017

Dit item is verlopen op 20-02-2017.

In deze raadsvergadering stemde de raad in met de vier raadsvoorstellen, werd er een motie ingediend en mondelinge vragen gesteld.

Op 2 februari was er een besluitvormende raadsvergadering en stemde de raad in met de voorstellen over  burgerhulpverlening en AED's, maatschappelijke zorg, leasecontract verlichtingsareaal en wijziging SVHW.

Motie Westkanaalweg

VVD diende mede namens SBN, CDA en D66 de motie Verlagen snelheid Westkanaalweg in. Ze vragen het college:

  • Bij de provincie er op aan te dringen dat de snelheid op de Westkanaalweg, op korte termijn wordt verlaagd naar maximaal 50 km per uur, in ieder geval op het stuk waar geen fietspad aanwezig is.
  • Verdere maatregelen  te nemen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • Aan de politie te vragen of zij tijdens de reconstructie van de Aardamseweg extra willen controleren.

De motie is aangenomen met alle stemmen voor. Wethouder Elkhuizen gaf aan dat hij gesteund door deze motie de druk wil gaan opvoeren bij de provincie om de verkeersveiligheid van de Westkanaalweg te verhogen.

Vragen toekomst De Vlinder en sportaccommodaties

MPN-PN stelde mondelinge vragen naar aanleiding van de commotie rond sporthal De Vlinder. Wethouder Elkhuizen gaf aan actief met het onderwerp bezig te zijn en met diverse organisaties en mensen in gesprek te zijn.

Top