Starterswoningen

Dit item is verlopen op 05-10-2007.

Op 4 oktober 2007 wil de raad graag met u spreken over lokale onderwijsgeldstromen en starterswoningen. Gebruikelijk zou zijn dat deze bijeenkomsten beide om 20.00 uur zouden beginnen in het gemeentehuis in Nieuwveen. Mogelijk wordt de aanvangstijd ditmaal vervroegd naar 19.30 uur. Het besluit hiertoe wordt nog genomen.

 

De beide onderwerpen worden maximaal gedurende een uur besproken, daarna gaat de gemeenteraad onderling oriënteren over aanscherping van het raadsprogramma en de relatie met de programmabegroting. De begrotingsbehandeling zelf vindt plaats op 8 november.

 

Starterswoningen

De gemeenteraad heeft in haar raadsprogramma aangegeven voldoende aanbod te willen hebben van starterswoningen binnen de gemeentegrenzen. Realisatie van woningen voor 'starters' op de woningmarkt blijkt vaak lastig. De gemeenteraad inventariseert graag bij professionals, inwoners en bedrijven de mogelijkheden om voldoende aanbod van starterswoningen vorm te geven.

 

Als u een ervaring heeft bij het zoeken van een 'eerste huis' of als u een idee heeft om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten bent u van harte welkom om dit met de raad te delen. Graag aanmelden via de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

Top