Stappen met ouders en raadsleden

Dit item is verlopen op 29-11-2012.

De informatie die op 26 oktober aan de ouders en raadsleden gegeven en/of toegezegd is hieronder opgenomen.

Stappen met raadsleden én ouders’ is een actie om zowel ouders van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar als raadsleden te informeren over verschillende aspecten van uitgaan in de gemeente Nieuwkoop. 

Op 26 oktober bezochten de ouders en raadsleden in groepen vier verschillende cafés. In elk café kwam een onderwerp aan bod in de vorm van een presentatie van vijftien minuten.

  • In ’t Woutje door Pel van Hattum van de GGD over alcohol
  • In Happy Duck door Shirley van Gom van Brijder over drugs
  • In ’t Leeuwtje door Koos Romeijn van de politie over uitgaansgeweld
  • In De Klinker door Nelleke van Weering van Horeca Nederland over preventie.

Bij de afsluiting bleken de deelnemers onder de indruk van de presentaties en de informatie die ze hadden gekregen. Heeft u interesse maar kon u deze avond niet dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl . Bij voldoende belangstelling wordt er nog een avond georganiseerd.

Link naar youtube Bierboys & Breezerbabes: met daarin hoogleraar R. Engels over het stellen van regels bij alcoholgebruik (behorend bij de presentatie van Pel van Hattum). 

Linken aanbevolen door Shirley van Gom:

Linken aanbevolen door Koos Romijn:

Top