Samenstelling gemeenteraad

Dit item is verlopen op 30-03-2010.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is de samenstelling van de gemeenteraad veranderd.

Afscheid van acht raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van 9 maart 2010 hebben acht raadsleden afscheid genomen: Victoire Lafere (VVD), Tony de Bos (CDA), Nicolette Oosterhof (CDA), Apollo Smit (CDA), Peter Stokman (CDA), Hans van der Vlugt (MPN), Margot Aartman (MPN) en William Akerboom (MPN).

De voorzitter van de raad (de burgemeester) bedankte ze allemaal voor hun inzet en haalde voor ieder van hen de markante momenten van de afgelopen raadsperiode naar voren.

 

De nieuwe gemeenteraad

Op 11 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De burgemeester benadrukte de belangrijkste taken gemeenteraad: kaderstellen, volksvertegenwoordiger en controleren. Hij vroeg de raadsleden om goede contacten met de achterban te blijven houden.  

De aanwezige raadsleden hebben in het openbaar de belofte of eed afgelegd. Janine Wahl van Samen Beter Nieuwkoop, met voorkeursstemmen gekozen, heeft afgezien van haar zetel. Haar zetel is nu ingenomen door Aat van Putten. Raadslid Stef Leliveld was niet aanwezig. Hij wordt in de besluitvormende raad van 1 april beëdigd.

Ook fractieassistenten (zij ondersteunen de raadsfracties) zijn op 11 maart benoemd en beëdigd.

Top