Reanimatie en gebruik AED

Dit item is verlopen op 07-02-2017.

Raadsleden en fractieassistenten zijn getraind in het reanimeren en het gebruiken van een AED.

Op 2 februari 2017 neemt de gemeenteraad van Nieuwkoop naar verwachting een besluit om onder andere geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van AED’s en buitenkasten en om in te zetten op burgerhulpverlening. Bovendien zal de gemeente binnenkort inwoners weer oproepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener en om daarvoor de training te volgen.

Vooruitlopend op deze besluitvorming is een aantal raadsleden en fractieassistenten getraind door medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden in het reanimeren en gebruiken van een AED.

Top