Raadsvergaderingen op 10 februari

Dit item is verlopen op 14-02-2011.

Op donderdag 10 februari 2011 zijn er drie bijeenkomsten van de raad:

 • 20.00 - 20.30 uur Oriënterende Bijeenkomst "Sprekersplein Woonvisie" 
 • 20.30 uur Meningvormende Raad I (aansluitend op "Sprekersplein Woonvisie")
 • 20.00 uur Meningsvormende Raad II

 

Oriënterende bijeenkomst "Sprekersplein Woonvisie" van 20.00 tot 20.30 uur

 

Op 10 februari 2010 is de Woonvisie geagendeerd in een meningsvormende raad I. De Woonvisie is het eerste onderwerp op de agenda van die vergadering, die om 20.30 uur start. Door een oriënterende bijeenkomst in de vorm van een sprekersplein voorafgaand aan deze meningsvormende raad te houden, wil de raad van belanghebbenden (inwoners, woningcorporaties, huurdersverenigingen, makelaars, projectontwikkelaars e.d.) horen of de opgestelde Woonvisie voldoet aan hun wensen.

Iedereen die de raad nog informatie of op- of aanmerkingen over de voorliggende Woonvisie wil meegeven, wordt van harte uitgenodigd om dit in dit sprekersplein te doen op 10 februari 2011 van 20.00 – 20.30 uur in de raadszaal.

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Meningsvormende Raad I om 20.30 uur in de raadszaal in Nieuwveen

 

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel vaststellen Woonvisie
 4. Raadsvoorstel Categorieën waarvoor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is
 5. Raadsvoorstel Afwijken van nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen
 6. Raadsvoorstel Algemene afspraken bestemmingsplanprocedures
 7. Raadsvoorstel Projectbesluit perceel Hollandse Kade naast nr. 6 te Woerdense Verlaat
 8. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 9. Berichten uit B&W
 10. Rondvraag
 11. Actielijst MR I 2 december 2010 vaststellen
 12. Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Meningsvormende Raad II om 20.00 uur in de commissiekamer in Nieuwveen

 

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Plaatsing geluidmeetpunten vliegtuiggeluid
 4. Raadsvoorstel Normenkader 2010-2013
 5. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2010
 6. Raadsvoorstel Grenscorrectie
 7. Raadsvoorstel Verordening commissie van deskundigen sleutelprojecten
 8. Raadsvoorstel Reglement van orde en afsprakenlijst
 9. Jaarverslag Griffie Nieuwkoop 2010
 10. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst MR II 2 december 2010
 14. Sluiting

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Top