Raadsvergaderingen in september

Dit item is verlopen op 05-09-2007.

In verband met de zomervakantie zijn er in de maand augustus geen vergaderingen van de raad. De eerstvolgende meningsvormende vergadering is op donderdag 13 september 2007. Op donderdag 27 september is er dan een besluitvormende raadsvergadering.

Op 6 september vinden er weer zogenaamde oriënterende bijeenkomsten van de raad plaats. Dit keer is dat een kernbezoek aan De Meije en mogelijk komt er die avond ook een bijeenkomst rond jeugd en jongeren of het zorgloket.

In een volgende publicatie van "Nieuws uit de raad" en op de website van de gemeente vindt u hierover dan meer informatie.

 

"Oriënterende bijeenkomst" is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

Top