Raadsvergaderingen algemeen

Dit item is verlopen op 30-09-2015.

De gemeenteraad heeft aangegeven in 2015 flexibel om te willen gaan met de verschillende vergaderingen zoals o.a. meningsvormende raad en besluitvormende raadsvergadering. Elk type vergadering kan op iedere donderdagavond plaatsvinden. De agendacommissie bepaalt welk type vergadering op welke donderdag komt. Een en ander hangt af van het (te verwachten) aanbod aan stukken.

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. U kunt in de meningsvormende raad bij alle onderwerpen én onderwerpen die niet op de agenda staan inspreken. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’.

Elektronisch gemeenteblad

De agenda’s van de vergaderingen van de gemeenteraad worden ook gepubliceerd in het Elektronische Gemeenteblad. Hierin staan de officiële bekendmakingen van de gemeente Nieuwkoop. U kunt u abonneren op het Elektronisch Gemeenteblad door u aan te melden via de algemene website van de gemeente. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld ontvangt u het Elektronisch Gemeenteblad wekelijks via de mail.

Top