Raadsvergaderingen 9 en 11 maart

Dit item is verlopen op 15-03-2010.

Dit zijn twee speciale vergaderingen van de gemeenteraad na de op 3 maart 2010 gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Op dinsdag 9 maart wordt afscheid genomen van de oude gemeenteraad en van de fractieassistenten. Op een ander tijdstip wordt afscheid genomen van wethouders. Op donderdag 11 maart worden de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Beide vergaderingen starten om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Iedereen is welkom om deze raadsvergaderingen bij te wonen.

 

Concept agenda 9 maart

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Instemmen met proces-verbaal centraal stembureau verloop van de verkiezingen

4. Onderzoek naar de geloofsbrieven gekozen raadsleden

5. Afscheid vertrekkende raadsleden

6. Afscheid vertrekkende fractieassistenten

7. Sluiting

 

Concept agenda 11 maart

1.   Opening

2.   Installatie van raadsleden

3.   Vaststellen agenda

4.   Benoeming fractieassistenten

5a. Benoeming vice-voorzitters van de raad

5b. Benoeming leden Presidium

5c. Benoeming voorzitters Oriënterende Bijeenkomst en Meningsvormende Raad

5d. Benoeming leden Auditcommissie

5e. Benoeming leden algemeen bestuur Rijnstreekberaad

6.  Sluiting

 

De vergadering van 11 maart wordt live, via deze website, uitgezonden.

 

Top