Raadsvergaderingen 15 maart 2012

Dit item is verlopen op 31-03-2012.

Op 15 maart zijn er drie vergaderingen. De raad start om 20:00 uur met een extra besluitvormende raadsvergadering en aansluitend daarop (rond 20:15 uur) met twee meningsvormende raden.

 

Extra Besluitvormende Raadsvergadering 15 maart

 

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 maart om 20:00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende gemeenteraad. Op de agenda staat het raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging Holland Rijnland. Klik hier voor de agenda.

 

 

Meningsvormende Raden 15 maart

 

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 15 maart 2012 om 20.15 uur (aansluitend op de extra besluitvormende raadsvergadering) in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vrijstellingsprocedure 20 woningen Noordenseweg (Zevensprong)
 4. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zuidhoek
 5. Raadsvoorstel Parkeeronderzoek kernen Nieuwkoop
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 10. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Vaststelling 6e wijziging Algemene plaatselijk verordening (Apv) i.v.m. hondenbeleid
 4. Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening 2012
 5. Raadsvoorstel Toetreding gemeente Lisse tot Omgevingsdienst West-Holland
 6. Jaarverslag 2011 Griffie Nieuwkoop
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting

 

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Informatie over de raad staat op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier voor MR I en voor MR II hier.

 

 

Top