Raadsvergadering op 9 juni

Dit item is verlopen op 13-06-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 9 juni 2011 om 19.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad over allerlei financiële stukken. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Herziening grondexploitaties
 4. Raadsvoorstel Stedenbouwkundige visie sleutelprojecten
 5. Raadsvoorstel Programmarekening 2010
 6. Raadsvoorstel Eerste tussentijdse rapportage 2011
 7. Raadsvoorstel Belastingplan Nieuwkoop 2011
 8. Raadsvoorstel Perspectiefnota+, inclusief nota van zienswijze
 9. Raadsvoorstellen diverse begrotingen gemeenschappelijke regelingen
 10. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 11. Berichten uit B&W
 12. Rondvraag
 13. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Voor de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering klik hier.

Top