Raadsvergadering op 31 mei

Dit item is verlopen op 07-06-2011.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op dinsdag 31 mei 2011om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 19 mei. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via "beluister de raadsvergadering" beluisteren.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

 1. Raadsvoorstel Aanpassen raadszaal
 2. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
 3. Raadsvoorstel Integraal huisvestingsplan onderwijs
 4. Raadsvoorstel 1e wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Verordening leerlingenvervoer
 2. Raadsvoorstel Visiedocument Herpositionering taken ISDR
 3. Raadsvoorstel Beleidsvisie externe veiligheid
 4. Raadsvoorstel 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening

Hamerstuk

 1. Raadsvoorstel 5e wijziging Algemene plaatselijke verordening

Discussiestukken

 1. Concept-bestuursakkoord VNG
 2. Raadsvoorstel Zienswijze regionaal risicoprofiel
 3. Raadsvoorstel Benoeming commissie fractievergoeding 2010
 4. Raadsvoorstel Wijziging verordening commissie deskundigen (onder voorbehoud)

Overige punten

 1. Vragen-half-uur
 2. Mededelingen van het college
 3. Sluiting

Inspreken

U kunt inspreken gedurende maximaal 5 minuten over de onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Top