Raadsvergadering op 16 juni

Dit item is verlopen op 23-06-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 16 juni 2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Agenda (concept) MR I

 

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Subsidies onder de loep”

4.       Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Beheerplannen in uitvoering”

5.       Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2101 RDOG

6.       Raadsvoorstel Startnotitie (Meerjaren-) Handhavingsbeleidsplan 2011 - 2014

7.       Raadsvoorstel Projectbesluit “hooibergschuur” Hogedijk 3

8.       Planschade “Tennisboerderij”

9.       Raadslid als AB-lid in gemeenschappelijke regelingen

10.   Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

11.   Berichten uit B&W

12.   Rondvraag

13.   Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, vanaf donderdag 9 juni, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raad. Klik hier om naar de agenda te gaan.

Top