Raadsvergadering 8 november 2012

Dit item is verlopen op 19-11-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. De vergadering wordt gehouden op donderdag 8 november om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de najaarsnota en de begroting hebben de raadsleden al van gedachten gewisseld in de meningsvormende raad van 25 oktober. Om de geluidsopname van deze meningsvormende raad te beluisteren klik hier (opent in nieuw venster).

Bij de algemene beschouwingen (over de najaarsnota en begroting) geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer. Gedurende dit debat kunnen zij moties (wensen of uitspraken) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht bij de bijbehorende agendapunten.

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en verslagen en dergelijke staan de volgende inhoudelijke raadsvoorstellen op de conceptagenda:

  • Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop
  • Raadsvoorstel Najaarsnota 2012
  • Raadsvoorstel Programmabegroting 2013 - 2016

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier.

Top