Raadsvergadering 29 maart 2007

Dit item is verlopen op 30-03-2007.

De besluitvormende raad is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

Inwoners kunnen inspreken gedurende maximaal vijf minuten (totaal maximaal een half uur). U moet dit dan wel 8 uur voor de vergadering melden bij de griffier E. van Holthe 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  

 

De agenda en de achterliggende stukken kunt u raadplegen via politiek en bestuur.

 

Top