Raadsvergadering 28 oktober

Dit item is verlopen op 02-11-2010.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 28 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten

Agenda (concept) Meningsvormende Raad

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Tweede Tussentijdse rapportage 2010
 4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2011
 5. Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnlands Midden 2011
 6. Raadsvoorstel Opheffen en liquideren Rijnstreekberaad
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijst vorige Meningsvormende Raad vaststellen
 11. Sluiting


Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien van de raadsstukken

De stukken van deze vergadering vindt u onder "agenda en stukken" op deze website. Klik hier.

 

Top