Raadsvergadering 27 mei

Dit item is verlopen op 31-05-2010.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 27 mei 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

Over een aantal agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 12 mei. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u hier beluisteren.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Benoeming en beëdiging raadslid

4.  Benoeming en beëdiging fractieassistenten

5.  Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

6.  Vaststellen verslagen

7.  Ingekomen stukken

8.  Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

9.   Raadsvoorstel 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009

10. Raadsvoorstel noodstroomvoorziening

Discussiestukken

11. Raadsvoorstel 1e wijziging winkeltijdenverordening

Overige agendapunten

12. Vragen-half-uur

13. Mededelingen van het college

14. Sluiting          

 

Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

Top