Raadsvergadering 21 oktober

Dit item is verlopen op 28-10-2010.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 21 oktober 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit beïnvloeden.

 

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 7 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier.

Inspreken
Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Concept agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
4. Vaststellen verslagen
5. Ingekomen stukken
6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
Hamerstukken
7. Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Langeraarseweg 161-d
8. Raadsvoorstel Vaststelling Brandbeveiligingsverordening
9. Raadsvoorstel Vaststellen 3e wijziging verordening begraafplaatsen
10. Raadsvoorstel Planning raadsvergaderingen 2011
Discussiestukken
11. Raadsvoorstel Discussie samenstelling Algemeen Bestuur Holland Rijnland
12. Raadsvoorstel Vaststelling Kadernota grondbeleid
Overig
13. Vragen-half-uur
14. Mededelingen van het college
15. Sluiting 

 

Inzien van de raadsstukken

De stukken van deze vergadering vindt u, vanaf vrijdag 15 oktober, onder "agenda en stukken" op deze website. Klik hier.

Top