Raadsvergadering 21 juni 2012

Dit item is verlopen op 24-06-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 21 juni 2012 om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten zullen de raadsleden van gedachten wisselen in de meningsvormende raden van 14 juni en bepalen of er voldoende informatie is om een besluit te kunnen nemen op 21 juni. Deze meningvormende raden moeten nog plaatsvinden vandaar de onderstaande agendapunten onder voorbehoud.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Naast de gebruikelijke agendapunten zoals opening, vaststellen agenda en verslagen en dergelijke staan de volgende inhoudelijke raadsvoorstellen op de conceptagenda:

Uit de BR van 24 mei:

 • Raadsvoorstel extra budget rekenkamer (n.a.v. aangenomen motie)

Uit de MR van 7 juni:

 • Jaarrekening, Jaarverslag 2011
 • Voorjaarsnota 2012
 • Uitgangspuntennotitie 2013-2016

Uit de MR I en MR II van 14 juni (onder voorbehoud):

 • Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Langeraar Oost
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Oostkanaalweg 49B
 • Raadsvoorstel Verordening starterslening
 • Raadsvoorstel Verlening zendmachtiging
 • Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan
 • Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW
 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting SWA

Rechtstreeks:

 • Raadsvoorstel Conceptbegroting 2012 Omgevingsdienst West‑Holland

Agendapunten waarover door tijdgebrek geen besluit valt op deze avond worden doorgeschoven naar de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni 2012. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

 

Top