raadsvergadering 2 januari 2007:

Dit item is verlopen op 04-02-2007.
Nieuwe raad geïnstalleerd

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 2 januari 2007 haar eerste vergadering gehouden. Als eerste is de gemeenteraad geïnstalleerd (zie onderaan).

De raadsleden konden kiezen uit de eed of de belofte om zich te laten installeren.

Klik hier voor een overzicht van de nieuwe raadsleden.

 

Vervolgens heeft de nieuwe raad haar eigen ondersteuning, de griffie, benoemd en een eigen reglement van orde opgesteld.

 

Vijf wethouders benoemd

Vijf wethouders zijn door de voorzitter van de Middenpartij, Jaap Aartman, voorgedragen, allen met de bedoeling om de functie parttime (0,8 fte) te vervullen. De nieuwe raad heeft in meerderheid ingestemd met de voordracht. Daardoor konden ook de nieuwe wethouders zich met de eed of de belofte laten installeren.

Klik hier voor een overzicht van de nieuwe collegeleden.

 

Vijf vacatures in raad opgevuld

Alle vijf de wethouders waren aanvankelijk raadslid. Omdat de functie van raadslid niet gecombineerd kan worden met de functie van collegelid, moesten de vijf gekozen wethouders hun functie als raadslid opgeven. Hierdoor ontstonden vijf vacatures in de raad. Deze vijf vacatures zijn direct ingevuld en geïnstalleerd (zie overzicht raadsleden).

 

Fractieassistenten

Uit haar midden heeft de gemeenteraad een aantal benoemingen gedaan. Van de drie partijen zijn fractieassistenten benoemd:

 

- CDA: Leen de Koning en Leon Zoet

- Progressief 2007: Elly de Jeu, Marco Oehlenschlager en Johan van der Veen

- SGP‑Christenunie: Elias van Belzen, Arno van Bemmel en Gerard Offerman

 

Verder zijn de vergaderstructuur en de vergaderplanning vastgesteld en is de vergadering geëindigd met het vaststellen van diverse verordeningen.

 

Speelautomaten- en bouwverordening

De speelautomaten verordening en hoofdstuk 9 van de bouwverordening zijn de enige die niet conform voorstel zijn vastgesteld. Deze komen met het reglement van orde en de algemeen plaatselijke verordening terug in de raadsvergadering van 25 januari.

Top