Raadsvergadering 14 april

Dit item is verlopen op 29-04-2011.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 14 april 2011 van 20 – 21.00 uur, in het gemeentehuis in Nieuwveen een meningsvormende raad. In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Dit is het beste moment voor belanghebbenden om in te spreken.

Concept agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Reactie op raadsvragen Planschade toekenning
  4. Reactie op raadsvragen Dorpsraden
  5. Reactie op raadsvragen WOZ (waardering onroerende zaken)
  6. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen
  7. Berichten uit B&W
  8. Rondvraag
  9. Actielijst MR II 17 maart 2011
  10. Sluiting

 

Aansluitend op deze vergadering (rond 21.00 uur) heeft het college van B&W de raad uitgenodigd voor een presentatie over Nieuw Amstel Oost I, II en III.

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien van de raadsstukken

Onder “agenda en stukken” vindt u de stukken van de vergaderingen. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken van 14 april te gaan.

Top