Raadsvergadering 11 november

Dit item is verlopen op 15-11-2010.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 11november 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit beïnvloeden.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 28 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren; klik hier.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Concept agenda

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

4.       Vaststellen verslagen

5.       Ingekomen stukken

6.       Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken

7.       Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Streekarchief Rijnland Midden 2011

8.       Raadsvoorstel Opheffen en liquideren Rijnstreekberaad

Discussiestukken

9.       Raadsvoorstel Tweede Tussentijdserapportage 2010

10.   Raadsvoorstel Programmabegroting 2011

Overig

11. Vragen-half-uur

12. Mededelingen van het college

13. Sluiting

 

Inzien van de raadsstukken

De stukken van deze vergadering vindt u, vanaf vrijdag 5 november, onder "agenda en stukken" op deze website. Klik hier.

Top