Raadsprogramma (versie 22 april)

Dit item is verlopen op 03-02-2012.

Bijgevoegd vindt u het concept raadsprogramma 2010-2014 versie 22 april 2010. Dit raadsprogramma staat op de agenda van de extra besluitvormende raadsvergadering van 28 april 2010.

Top