Raadsconferentie over strategische regioagenda op 13 mei 2009

Dit item is verlopen op 15-05-2009.

Raadsconferentie 13 mei 2009 over strategische agenda voor de Rijnstreek regio

Het Rijnstreekberaad stelt voor een strategische agenda voor de Rijnstreek vast te stellen. Hiervoor worden afvaardigingen van de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Kaag en Braassem en Nieuwkoop uitgenodigd om in een openbare raadsconferentie te spreken over de mogelijkheden om nauw samen te werken en samen in te zetten voor (financiële) steun van de provinciale- en Rijksoverheid.

In de concept strategische agenda gaat men uit van aansluiting bij Holland Rijnland. Holland Rijnland is de regio waarbij Leiden de grootste stad is. Als bij de raadsconferentie draagvlak bij de verschillende gemeenteraden lijkt te zijn, dan wordt eind mei 2009 aan de gemeenteraden een besluit voorgelegd om bij Holland Rijnland aan te sluiten.

 

Inzien van de concept strategische agenda

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”. Onder “agenda” vindt u de stukken van de raadsconferentie (vergadering 13 mei 2009). Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

 

U bent van harte welkom

Bij de raadsconferentie bent u zeer welkom om aanwezig te zijn op woensdag 13 mei 2009 om 20.00 uur. De locatie is het bedrijfsrestaurant van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn, Distributieweg 10, 2404 CK Alphen aan den Rijn.

 

Als u niet aanwezig kunt zijn, maar wel opmerkingen wil meegeven aan de Nieuwkoopse raadsleden, dan kunt u dit doorgeven. Dit kan bij de griffie 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl .

Top