Raadsbijeenkomst over jongerenwerk

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

De gemeenteraad van Nieuwkoop wil zich via een oriënterende bijeenkomst laten informeren over jongerenwerk in de gemeente.

Vragen die er leven bij de gemeenteraad

  • Wat doen de verschillende organisaties en vrijwilligers?
  • Wat vinden zij en jongeren zelf belangrijk voor de toekomst van het jongerenwerk?
  • Hoe kijken ze naar elkaar en hoe gaat de onderlinge samenwerking (met professionals en met vrijwilligers)?
  • Wat verwachten ze van de gemeente?

Voor deze avond zijn uitgenodigd de diverse organisaties uit het jongerenwerk. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Datum en plaats

Deze bijeenkomst is op donderdag 21 september 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Top