Raadsbijeenkomst Natura 2000 op 7 februari

Dit item is verlopen op 14-02-2013.

Op donderdagavond 7 februari om 20.00 uur (in de Raadszaal in Nieuwveen) is er een orienterende bijeenkomst over Natura 2000.

Doel

Doel van deze avond is dat de gemeenteraad ideeen opdoet die verwerkt kunnen worden in de gemeentelijke reactie op het ontwerp beheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. De provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag dat het beheerplan gaat vaststellen, maar andere overheden zoals de gemeente Nieuwkoop krijgen wel de gelegenheid om te reageren op het ontwerp.

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

De uitnodiging en eventuele achterliggende stukken staan één week voor de bijeenkomst onder " agenda en stukken".
 

 

Top