Raadsbijeenkomst burgerparticipatie en -initiatieven

Dit item is verlopen op 09-10-2017.

De gemeenteraad wil zich, via deze oriënterende bijeenkomst op 5 oktober, laten informeren over de ervaringen met burgerparticipatie en -initiatieven in Nieuwkoop.

Aanleiding daarvoor is het afgeronde onderzoek naar burgerparticipatie door de Rekenkamer Nieuwkoop. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek gaat over hoe de gemeente omgaat met burgerinitiatieven. Voordat het rapport besproken wordt in de meningsvormende raad en besluitvormende raadsvergadering heeft de raad daarom behoefte aan ervaringen met burgerinitiatieven van de inwoners zelf.

Datum en plaats

Deze bijeenkomst is op donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1). Het rekenkamerrapport ‘Evaluatie burgerparticipatie’ staat als bijlage onder dit artikel.

Doel

De aanbevelingen, met name rond burgerinitiatieven, uit het rekenkamerrapport concreet te maken.

Programma

  • Toelichting rekenkamerrapport (Peter Struik - rekenkamerdirecteur)
  • Ronde tafelgesprekken met inwoners van diverse burgerinitiatieven
  • Aanbevelingen uit het rapport verder verrijken en concretiseren vanuit voorbeelden van onderzoek in andere gemeenten (Peter Struik)

U bent van harte welkom

Voor deze avond zijn inwoners uitgenodigd die met burgerinitiatieven bezig zijn of zijn geweest. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie? Het is voor ons prettig om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

Oriënterende bijeenkomst

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Top