Raadsbericht 28 maart 2013

Dit item is verlopen op 15-04-2013.

De gemeenteraad heeft donderdag 28 maart 2013 vergaderd. Via dit raadsbericht lichten wij de besluiten kort toe.

Motie over niet geagendeerd onderwerp: paracommercie

De fracties van SBN, CDA en D66 hebben deze motie (verzoek aan B&W) ingediend die voortborduurt op het raadsbesluit van 31 januari 2013 om de APV Nieuwkoop aan te passen vanwege de gewijzigde Drank- en Horecawet.

Met ingang van 1 januari 2013 is de landelijke Drank- en Horecawet gewijzigd. De gemeenteraad krijgt daardoor meer mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan alcoholbeleid, met name om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

In de motie wordt het college verzocht om in APV art. 3:34n-1a het aantal inkomsten genererende bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen te verdubbelen. En om de uitwerking hiervan in het eerste kwartaal 2014 te evalueren.

De motie is aangenomen met de stemmen van VVD, MPN, PN en SGP-CU tegen. Op basis van deze stemming zal B&W binnenkort weer een aanpassing van de APV aan de raad voorleggen.

De raad heeft conform de voorstellen van het college van B&W:

  • Bestemmingsplan Natuurontwikkeling Bosweg Woerdense Verlaat; vastgesteld
  • Transitie zorg voor de jeugd: Uitgangspuntennotitie “Iedereen doet mee”; vastgesteld
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA; vastgesteld
  • Bestemmingsplan Glastuinbouw; vastgesteld
  • Bestemmingsplan Langeraar en Papenveer; vastgesteld
Top