Programmabegroting Nieuwkoop 2010

Dit item is verlopen op 30-10-2009.

In de meningsvormende raad van 29 oktober 2009 (agendapunt 6) wordt de concept programmabegroting voor 2010 besproken. Voor de concept-begroting klik hier . Iedereen die op- of aanmerkingen aan de gemeenteraad wil meegeven kan dit per mail doen via griffier@nieuwkoop.nl of per post aan Gemeenteraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

Tijdens de vergadering is het ook mogelijk om in te spreken. Het is dan wel nodig om voor 29 oktober 12.00 uur aan te melden via de griffier (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ). In het hart van het Witte Weekblad van 14 oktober zijn twee pagina’s opgenomen met informatie over de programmabegroting.

Top