Programmabegroting 2011

Dit item is verlopen op 12-11-2010.

De programmabegroting 2011 wordt in de meningvormende raad van 28 oktober 2010 besproken (agendapunt 4). In deze vergadering worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen op de agenda vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Op 11 november stelt de gemeenteraad dan de programmabegroting 2011 definitief vast. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van beleid voor het komende jaar. In de programmabegroting wordt per programma (thema) weergegeven wat de gemeente wil bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten.

 

Klik hier om naar de agenda van de meningsvormende raad van 28 oktober te gaan. De (concept) programmabegroting 2011 staat als agendapunt 4 op deze agenda. Daarnaast ligt bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

Iedereen die op- of aanmerkingen aan de gemeenteraad wil meegeven kan dit per mail doen via griffier@nieuwkoop.nl of per post aan Gemeenteraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

Tijdens de vergadering is het ook mogelijk om in te spreken. Het is dan wel nodig om u voor 28 oktober 12.00 uur aan te melden via de griffier (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl ).

Top