Programmabegroting 2009

Dit item is verlopen op 13-11-2008.
De programmabegroting 2009 wordt in de raadsvergadering van 6 november vastgesteld. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van beleid voor het komende jaar. In de programmabegroting wordt per programma (thema) weergegeven wat de gemeente wil bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten.

Om een goed beeld te krijgen kunt u op deze website kijken naar de (concept) programmabegroting 2009. Deze is opgenomen bij de agenda van de raad van 6 november 2008.

 

De besluitvormende raadsvergadering over onder andere de programmabegroting wordt gehouden op 6 november 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).
Top