Politiejaarplan op 17 maart

Dit item is verlopen op 24-03-2011.

Op 17 maart wordt er in een oriënterende bijeenkomst van de raad, tussen 20:00 en 21.00 uur, gesproken over het politiejaarplan 2011. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Op 17 maart 2011 staat het raadsvoorstel kadernota integrale veiligheid op de agenda in een meningsvormende raad. De kadernota is het eerste onderwerp op de agenda van die vergadering, die om 21.00 uur start. Door een oriënterende bijeenkomst van voorafgaand aan deze meningsvormende raad te houden, wil de raad achtergrondinformatie uit het politiejaarplan 2011 betrekken bij de discussie over de kadernota integrale veiligheid. De districtschef Rijn- en Veenstreek van de Politie Hollands Midden, de heer K. Taneja, zal aanwezig zijn om vragen uit het politiejaarplan te beantwoorden.

 

Een “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Klik hier om het jaarplan in te zien.

 

Top