Perspectiefnota+ en Nota van Zienswijzen behandeld

Dit item is verlopen op 21-12-2015.

B&W heeft op 17 mei 2011 besloten de Perspectiefnota+ en de Nota van Zienswijzen ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

De Raad houdt hierover op 7 juni een hoorzitting, waarvoor de indieners van een zienswijze per brief zijn uitgenodigd. Tegelijk met de hoorzitting is op 7 juni vanaf 20.00 uur een politieke markt in het gemeentehuis waarbij met alle partijen de Perspectiefnota+ en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen besproken kunnen worden. Dit kan zonder aanmelding.

Daarna vindt bespreking en vervolgens besluitvorming plaats op:

  • 9 juni Meningsvormende raad
  • 23 juni Besluitvormende raadsvergadering

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2011 is er een amendement (wijziging van het besluit) aangenomen. De Perspectiefnota en Nota van zienswijzen is op basis van dit amendement aangepast. Dit amendement is hieronder bijgevoegd evenals de Nota van zienswijzen waarin de tekstwijzigingen zijn aangebracht. 

De aangenomen motie is een aparte opdracht aan B&W om een onderzoek naar behoud decentralisatie consulatatiebureaus te doen. Een motie leidt niet tot tekstwijzigingen in de nota van zienswijzen.

Top