Overleg met CROS

Dit item is verlopen op 30-09-2008.

Op 11 september is er door een vertegenwoordiging van de raad gesproken met kerngroep Nieuwkoop van CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol). Dit is een lokaal deel van het overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen.

De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROS het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en vermijdbare hinder wil beperken.

 

Informatie over het overlegorgaan CROS kunt u vinden op www.crosnet.nl .

Top