Oriënterende bijeenkomsten op 5 juli

Dit item is verlopen op 06-07-2007.

Op donderdag 5 juli worden er twee bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen en een werkbezoek aan de kern Papenveer. In het gemeentehuis wordt onder andere het integraal handhavingsbeleid aan de orde gesteld. Hieronder ziet u de voorlopige programma. 

 

Integraal handhavingsbeleid

Op 10 mei heeft de raad geïnventariseerd wat inwoners, bedrijven en stichtingen onder integraal handhavingsbeleid verstaan. Voor de verdere uitwerking van de visie op het handhavingsbeleid gaat de raad nu dieper op de materie in. Als gastspreker zal iemand van het ministerie van Justitie de raad informeren over programmatisch handhaven. Informatie hierover is vooraf te vinden via de website www.servicecentrumhandhaving.nl. Heeft u zelf ervaringen op het gebied van handhaving en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. 

 

Ruimtelijke projecten

In de commissiekamer informeert B&W de raad over de stand van zaken bij ruimtelijke projecten (mondeling of als presentatie): ‘polder Oudendam‘, ‘inrichtingsplan Nieuw Venne/Hazeweg’, ‘Zevensprong’, ‘plannen centrumlocaties Ter Aar’ en ‘tennishal Nieuwkoop’ 

 

Top