Oriënterende bijeenkomsten op 10 mei

Dit item is verlopen op 11-05-2007.

"Oriënterende bijeenkomst" is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op donderdag 10 mei worden er 3 bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen:

 

Integraal handhavingsbeleid

Doel van deze bijeenkomst is om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder integrale handhaving op gemeentelijk niveau. Gedacht kan worden aan de thema's openbare orde en veiligheid, bouwen en wonen en milieubeheer. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Jaap Aartman.

 

Globaal welstandsbeleid

Doel van deze bijeenkomst is om duidelijk te krijgen wat verstaan moet worden onder "globaal welstandsbeleid" zoals dat in het Raadsprogramma is opgenomen en wat de wettelijke (on)mogelijkheden zijn. De bijeenkomst bestaat uit een presentatie van het college van B&W, ervaringen van andere gemeenten en aanwezigen komen naar voren en er is ruimte voor discussie. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en de voorzitter is het raadslid Tony de Bos.

 

Natuurontwikkeling

Het college van B&W wil graag de Raad informeren over dit onderwerp door middel van een presentatie. Deze bijeenkomst volgt op de bijeenkomst "globaal welstandsbeleid" en begint tussen 21.30 uur en 22.00 uur in de Raadszaal. U bent van harte welkom om deze presentatie bij te wonen.

 

Onder "agenda's" vindt u de stukken van de vergaderingen.

Top