Orienterende bijeenkomsten 7 juni 2007

Dit item is verlopen op 08-06-2007.

“Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op donderdag 7 juni worden er diverse bijeenkomsten gehouden in het gemeentehuis in Nieuwveen. Hierin komt onder andere het integraal veiligheidsbeleid en de contourennota subsidiebeleid aan de orde.

 

Integraal veiligheidsbeleid

Op 5 april heeft de raad geïnventariseerd wat inwoners, bedrijven en stichtingen onder integraal veiligheidsbeleid verstaan. Inmiddels heeft B&W uitgangspunten in een startnotitie verwoord. Doel van deze bijeenkomst is te beoordelen of deze notitie aan verwachtingen van belanghebbenden voldoet. Deze informatie kan de raad meenemen bij haar oordeel. Heeft u zelf ervaringen en wilt u deze inbrengen in de bijeenkomst neem dan contact op met de griffie via 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld dan uw naam, telefoonnummer en het onderwerp dat u wilt inbrengen). Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

 

Contourennota subsidiebeleid 

Het college van B&W heeft als doel van deze bijeenkomst om raadsleden over de uitgangspunten van het toekomstig subsidiebeleid te informeren.

 

Ervaringen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het welzijnsloket 

Het college van B&W wil graag de Raad informeren over de ervaringen van de eerste periode dat de WMO wordt uitgevoerd. De uitvoerende organisatie ligt in handen van de ISD de Rijnstreek. De ISDR wordt uitgenodigd aanwezig te zijn evenals de stichting het Trefpunt uit Nieuwkoop.

 

Top