Oriënterende bijeenkomsten 3 september 2009

Dit item is verlopen op 05-09-2009.

Op donderdag 3 september houdt de raad weer oriënterende bijeenkomsten. Dit keer betreft het een kernbezoek aan Korteraar en een bijeenkomst over het provinciaal ruimtelijk beleid en de doorwerking daarvan voor onze gemeente.

 

“Oriënterende bijeenkomst” is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema-avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. U bent dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Korteraar

Inwoners van Korteraar. Waarover wilt u spreken met de raad?

Op donderdagavond 3 september 2009 om 20.00 uur wil een vertegenwoordiging van de gemeenteraad een bezoek brengen aan de kern Korteraar. De bijeenkomst wordt gehouden bij de LR/PC de Viergangruiters op de Korteraarseweg 56/A. De raadsleden willen van u horen wat er allemaal speelt in Korteraar.

 

Wat wilt u dat de raad moet weten of ziet?

Is er iets over Korteraar waarvan u vindt de raad dit moet weten of zien, geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Dit kan bij de griffie 0172-521310 of via griffier@nieuwkoop.nl. U kunt zich daar ook aanmelden als u wilt komen. Voor de organisatie van deze avond is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 

Inmiddels zijn al een aantal onderwerpen aangemeld:

Over verkeersveiligheid is aangegeven dat te hard wordt gereden op de Korteraarseweg. Op het deel van de Korteraarseweg dat vroeger Machineweg heette rijden veel vrachtauto’s terwijl de weg daar niet op ingericht is. Mensen uit Korteraar zien dat het verbod voor vrachtauto’s op de Oostkanaalweg van 19-7 uur niet wordt gehandhaafd. Voor gebruikers van het fietspad Kerkweg richting Korteraar is het onduidelijk voorrang moet verlenen.

Daarnaast wordt gevraagd naar de status van de parkeerplaatsen aan de Zevenhovenseweg en het parkeerverbod aan het zuideinde van de Korteraarseweg; het maaien van de berm van de Korteraarseweg en het onderhoud van de Ringslootkant; het zwerfafval en de stankoverlast van varkensfokkerijen.

 

Provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeenten en provincies zijn daardoor veranderd. Zowel de provincie Zuid‑Holland als de gemeente Nieuwkoop zijn nog bezig invulling aan het nieuwe ruimtelijke beleid te geven.

 

Op donderdagavond 3 september 2009 om 20.00 uur zal in de raadszaal worden aangeven wat de provincie en Nieuwkoop tot nu toe hebben gedaan aan het nieuwe ruimtelijke beleid en hoe het beleid van beiden elkaar beïnvloed. De avond is vooral informatief. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn.

 

Top