Oriënterende bijeenkomsten 26 juni 2008

Dit item is verlopen op 27-06-2008.

Oriënterende bijeenkomsten op 26 juni gaan door!

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op 26 juni 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Kunst en Cultuur;
  • Dienstverlening;
  • Bouwvergunning klaar terwijl u wacht

 

Kunst en Cultuur (om 20.00 uur gemeentehuis Nieuwveen)

Het college wil meer aandacht voor cultuur en kunst in Nieuwkoop en wil dit onderbrengen in een nieuw gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Het college wil daarover van gedachten wisselen met de gemeenteraad tijdens deze bijeenkomst. De raad wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over dit onderwerp, meningen horen en mogelijkheden daarom nodigt de raad de verschillende actoren op dit gebied uit om mee te praten.

 

Dienstverlening (om 20.00 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

Het college heeft de gemeenteraad in maart 2008 geïnformeerd over het programmaplan dienstverlening. Het programma Dienstverlening is opgezet om de ambities die de gemeente heeft op het gebied van Dienstverlening na te streven en waar te maken. Ook de raad van de Gemeente Nieuwkoop heeft zich in haar raadsprogramma 2007-2010 uitdrukkelijk uitgesproken voor een verbetering van de dienstverlening. Het college geeft nu een stand van zaken.

 

Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’ (om + 21.30 uur gemeentehuis te Nieuwveen)

Aansluitend op de bijeenkomst over de dienstverlening wil de raad van gedachten wisselen over het onderwerp ‘Bouwvergunning klaar terwijl u wacht’. Dit ziet de raad als een mogelijke specifieke vorm van verbetering van dienstverlening bij vergunningverlening. Ook andere vergunningen worden in het kader van regeldrukvermindering tegen het licht gehouden.

  

Iedereen wordt uitgenodigd zich aan te melden om ervaringen met de raad te delen. Als u zelf mensen weet die een interessante of nuttige bijdrage kunnen leveren, nodigt u hen dan uit zich aan te melden bij de griffie.

Top