Orienterende bijeenkomsten 25/8

Dit item is verlopen op 30-08-2011.

Op donderdagavond 25 augustus zijn er 2 orienterende bijeenkomsten van de gemeenteraad over de onderwerpen "Werken naar vermogen" en "Woonruimteverdeling".

Werken naar vermogen

Deze oriënterende bijeenkomst van 25 augustus is gericht op het informeren van de gemeenteraad over de gevolgen voor de gemeente en voor lokale ondernemers van de nieuwe Wet Werken naar vermogen.

 

Het programma is opgebouwd uit een aantal korte presentaties en discussie. Aan het programma wordt meegewerkt door de Interregionale Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR), de Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn (SWA), Werkplein Alphen aan den Rijn, de Kamer van Koophandel en lokale ondernemers(verenigingen).

 

Deze bijeenkomst is in de Metaalvakschool op de Teddingtonweg 2 (2421 LL) in Nieuwkoop en start om 20.00 uur.

 

Woonruimteverdeling

Deze oriënterende bijeenkomst van 25 augustus is gericht op het informeren van de gemeenteraad over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. Doordat het Rijnstreekberaad is samengevoegd met Holland Rijnland zijn er twee woonruimteverdeelsystemen in één regio. Er is nu een voorstel om hier een systeem van te maken.

 

Huurdersverenigingen en woningcorporaties geven onder andere aan wat zij van dit concept nieuwe woonruimteverdeelsysteem vinden.

 

Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis in Nieuwveen (Teylersplein 1) en start om 20.00 uur.

 

Iedereen is welkom 

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl ); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308. Voor de uitnodiging en achterliggende stukken klik hier

Top