Oriënterende bijeenkomsten 11 oktober

Dit item is verlopen op 15-10-2011.

Op dinsdag 11 oktober zijn er 2 oriënterende bijeenkomsten van de gemeenteraad over de onderwerpen "Glastuinbouw" en "Afvalbrengstation". Beide bijeenkomsten vinden plaats in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven (S. van Drielstraat 4) en starten om 20.00 uur

Glastuinbouw

 

De oriënterende bijeenkomst op dinsdag 11 oktober is gericht op het informeren van de gemeenteraad op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de glastuinbouw. Het gaat hier om landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van het ruimtebeslag, de sector glastuinbouw en de mogelijkheden voor individuele bedrijven.

 

Bij deze oriënterende bijeenkomst krijgen raadsleden en alle andere aanwezigen zicht op de huidige - en de gewenste ontwikkelingen in de glastuinbouw. Informatie die bij latere besluitvorming van pas komt.

 

Het programma is opgebouwd uit een aantal korte presentaties en discussie. Aan het programma wordt meegewerkt door Anita van der Knijff van het Landbouweconomische instituut (LEI) en (onder voorbehoud) door iemand van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) en iemand uit de financiële hoek.

 

Deze bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven (S. van Drielstraat 4) en start om 20.00 uur.

  

Afvalbrengstation

 

Deze oriënterende bijeenkomst op dinsdag 11 oktober is gericht op het informeren van de gemeenteraad over verschillende mogelijke uitwerkingsmogelijkheden van inzameling van grof huishoudelijk afval.

 

Het programma is opgebouwd uit een presentatie door een medewerker van de gemeente en daarna discussie.

 

Ook deze bijeenkomst vindt plaats in Partycentrum ’t Trefpunt in Zevenhoven (S. van Drielstraat 4) en start om 20.00 uur. 

 

U bent van harte welkom

 “Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem. 

 

Als u komt wilt u zich a.u.b. vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen tel. 0172-521308.

 

De uitnodiging en eventuele achterliggende stukken vindt u één week voor de bijeenkomst onder “agenda en stukken”; klik hier.

Top