Oriënterende bijeenkomsten 10 april 2008

Dit item is verlopen op 11-04-2008.

“Oriënterende bijeenkomst” van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten

bij deze bijeenkomsten van de Raad.

 

Op 10 april 2008 wil de raad graag met u spreken over drie onderwerpen:

  • Klanttevredenheid;
  • Dorpsraden en
  • Vrouwenakker (kernbezoek)

 

Klanttevredenheid

Het college van B&W presenteert de resultaten en het bijbehorende actieplan van de nulmeting klanttevredenheid  dat gehouden is onder de inwoners en ondernemers van de gemeente Nieuwkoop in de periode van oktober- november 2007. In dit onderzoek is de tevredenheid naar de dienstverlening, communicatie en participatie onderzocht. De resultaten worden gebruikt om de verdere ambities te bepalen en concrete verbeterplannen en acties op te zetten.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Dorpsraden

De raad spreekt met een aantal mensen over hun ervaring met het functioneren van dorpsraden. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een dorpsraad en hoe is die samengesteld. Heeft u hier ideeën over dan bent u van harte welkom om mee te praten.

De bijeenkomst over dorpsraden is aansluitend op de bijeenkomst over de klanttevredenheid en begint ongeveer om 20.15 uur en is in het gemeentehuis in Nieuwveen.

 

Kernbezoek Vrouwenakker

Het kernbezoek aan de Vrouwenakker begint ook om 20.00 uur en vindt plaats bij Bloemsierkunst Christa Snoek, Vrouwenakker 10A te Vrouwenakker.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor de inwoners van Vrouwenakker en het omliggende gebied.

 

Kijkt u vooraf, voor het definitieve programma, nog even op deze website of neem contact op met de griffie griffier@nieuwkoop.nl of 0172-521310.

Top