Oriënterende bijeenkomst 'Wonen' op 4 december 2014

Dit item is verlopen op 25-12-2014.

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert op donderdagavond 4 december 2014 een oriënterende bijeenkomst over ‘wonen’ in het gemeentehuis in Nieuwveen om 20.15 uur.

Doel van deze bijeenkomst

Het college van B&W legt in 2015 een nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voor. De raad wil zich vooruitlopend daarop goed laten informeren.

Opzet van de bijeenkomst

  1. medewerkers van de gemeente verzorgen een presentatie met een analyse van de huidige situatie, verwachtingen (o.a. demografische ontwikkelingen) en strategie;
  2. ir. Annemarie Hatzman vertelt vanuit de provincie Zuid Holland over de regionale afstemming;
  3. Prof. dr. Peter Boelhouwer (OTB – TU Delft) vertelt over het komende ‘Woonakkoord’ (met o.a. toezicht van de gemeente) en over de ontwikkelingen en eventuele ‘maakbaarheid’ van de woningmarkt.

  

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

 

 

 

Top