Orienterende bijeenkomst raad op 8 januari 2009

Dit item is verlopen op 12-01-2009.

Een "Oriënterende bijeenkomst" van de raad is een overkoepelende naam voor rondetafelgesprekken, kernbezoeken, thema-avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Regionale Brandweer

Op 22 mei 2008 is al gesproken met en over de brandweer. Bij die bijeenkomst zijn raadsleden geïnformeerd over de ontwikkelingen in het proces van regionalisering. Er is gesproken over de nut en noodzaak van regionalisatie en de knelpunten. 

Deze bijeenkomst op 8 januari 2009 is een vervolg op de eerdere bespreking in mei 2008. De ontwikkelingen richting een nieuwe regionale organisatie worden weer gepresenteerd door Hans Zuidijk, brandweercommandant.

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. aanmelden bij de griffie. In verband met de organisatie is het prettig als wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Het liefst via de mail (griffier@nieuwkoop.nl), zo bent u voor ons makkelijk bereikbaar. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt de griffie vanaf 5 januari 2009 ook bereiken op 0172-521308/309.

 

Achterliggende stukken en informatie

Deze uitnodiging en de achterliggende stukken (presentatie van Hans Zuidijk op 22 mei 2008) staan op www.nieuwkoop.nl onder "politiek en bestuur", "agenda" en dan "8 januari 2009". Klik hier om direct naar de agenda te gaan. 

Top