Orienterende bijeenkomst over Integrale veiligheid

Dit item is verlopen op 10-12-2009.

Op donderdagavond 19 november om 20.00 uur laat een vertegenwoordiging van de gemeenteraad zich informeren over het integrale veiligheidsbeleid en alles wat daarmee samenhangt. De oriënterende bijeenkomst is in het tijdelijke politiebureau (voormalig gemeentehuis Nieuwkoop), Achterweg 1, 2421 EB Nieuwkoop.

Als gasten zijn uitgenodigd:

-          Frans Buijserd, burgemeester van Nieuwkoop,

-          Jaco van Hoorn, districtschef District Rijn- en Veenstreek,

-          Ingrid Helleman, teamchef Team Alkemade en

-          Richard Joesoef Djamil, officier van justitie.

Zij zullen hun rol in het veiligheidsbeleid toelichten.

 

Specifiek komen aan de orde de Kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Nieuwkoop en het Jaarplan 2010 van het district Rijn- en Veenstreek van de Politie Hollands-Midden.

 

U bent van harte welkom

Bij oriënterende bijeenkomsten van de raad kunt u altijd meepraten. Een ‘Oriënterende Bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

 

Als u aan de raadsleden iets wilt over veiligheid wilt melden, kan dat bij uitstek op deze avond. U kunt zich bij de griffie aanmelden via 0172‑521310 of via griffier@nieuwkoop.nl. Voor de organisatie van deze bijeenkomsten is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen.

 

Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

 

Top