Oriënterende Bijeenkomst Jeugdzorg op 10 juli 2014

Dit item is verlopen op 14-08-2014.

Voor deze bijeenkomst worden maatschappelijke organisaties en andere partners die betrokken zijn bij Jeugdzorg uitgenodigd. Zo zullen mensen van het Jeugdteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen, scholen en politie en ook de coördinator van Holland Rijnland aangeven hoe zij aankijken tegen het decentralisatieproces en welke kansen en bedreigingen zij zien. Tot slot zal er een discussie zijn over de toekomst van de Jeugdzorg waar iedereen aan deel kan nemen. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via griffier@nieuwkoop.nl. De bijeenkomst start om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

'Oriënterende bijeenkomst' van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Te downloaden:

Top